– Nordmenn vil ha miljøvennlig fisk

Nordmenn ønsker ikke ulovlig eller utrydningstruet fisk i butikkene, viser en ny spørreundersøkelse.

Naturvernorganisasjonene WWF Norge har nå utgitt sin sjømatguide for 2010-2011, der forbrukere skal få hjelp til å gjøre grønne fiskevalg.

Respons Analyse har på oppdrag fra WWF gjennomført en spørreundersøkelse som viser at flertallet i befolkningen ønsker miljøvennlig sjømat.

Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i et landsrepresentativt utvalg på 1001 personer i alderen 17 til 81.
Resultatene viser blant annet at:

  • 77 prosent sier seg enige i at de aktivt vil endre sine kjøpevaner, det vil si handle i en annen butikk eller velge andre typer fisk, dersom de fikk kjennskap til at fisken som ble solgt var utrydningstruet.
  • 75 prosent er enige i dette utsagnet: Jeg ønsker at norske myndigheter stanser import av truede fiskearter.

– Nordmenn ønsker miljøvennlig fisk, fastslår generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge, i en pressemelding.

Råd om grønne valg

I WWFs sjømatguide som ble presentert denne uken, er fiskeslag satt opp på grønn, gul og rød liste etter hvor miljøvennlig fangsten eller produksjonen av den er. Guiden er basert på råd fra ICES (Det internasjonale havforskningsinstituttet), Havforskningsinstituttet i Norge, Artsdatabanken og IUCN (den internasjonale rødlisten).

– Vi anbefaler folk å spise mest mulig av fisken vi har satt på grønn liste. Dette er mat som både er bra for folk og bra for miljøet. Artene på gul liste kan være et godt alternativ, men ikke alltid. Det er bekymring knyttet til miljøeffektene av oppdrett eller fiskeredskapene som brukes. Her vil vi at forbrukerne skal stille spørsmål til sin fiskehandler. Artene på rød liste vil vi at folk skal styre unna fordi de enten er overfisket eller kan være fanget eller oppdrettet på en måte som ødelegger havmiljøet, sier Rasmus Hansson.

Hummer og kongekrabbe

Spørreundersøkelsen avdekker at nordmenn flest har god kunnskap om norsk fiskeriforvaltning. 71 prosent svarer at de tror hummer regnes som en truet art i dag. Det er en liten nedgang fra 2008 da WWF gjennomførte en tilsvarende undersøkelse. I WWFs sjømatguide er norsk hummer satt opp på rød liste. Den norske hummerbestanden er i dag på et historisk lavt nivå.

Men det finnes også enkelte huller i kunnskapene. Blant kvinnene svarer hele 22 prosent av de spurte, altså hver femte kvinne, at de tror kongekrabbe er en truet art. Også blant de yngste som er spurt, aldersgruppen 16 til 24 år, tror en høy andel (42 prosent) at kongekrabben er truet. Kongekrabben ble satt ut av russiske forskere på 1960-tallet og har siden spredd seg langs norskekysten til Tromsø. Kongekrabben kan veie opptil ti kilo og måle nesten to meter og den er et uønsket dyr i norske havområder.

– Sannheten er jo at kongekrabben er en truende mer enn en truet art, kommenterer Hansson.