Åpning av eksport til Kasakhstan

Det ser ut til at Mattilsynet har funnet en midlertidig løsning for problemene rundt eksport til Kasakhstan.

Det melder Mattilsynet på sine nettsider. Siden den 19. oktober har det vært problemer med eksport til Kasakhstan via Russland.

Mattilsynet la da ut en nettmelding hvor vi forklarte at problemet lå i en dannelse av en ny tollunion bestående av Russland, Kasakhstan og Hviterussland. Russland mente de manglet informasjon fra Kasakhstan om at Norge har importsertifikatavtale med Kasakhstan. På grunn av dette ble alle forsendelser til Kasakhstan stoppet ved russisk grense.

Les også: Problemer med eksport til Kasakhstan 20.10.2010

Mattilsynet mente dette handlet om en misforståelse og kommunikasjonssvikt mellom Russiske- og Kasakhske myndigheter. Mattilsynet kontaktet derfor myndighetene i Kasakhstan og prøvde å få dem til å bekrefte sertifikatavtalen mellom Norge og Kasakhstan, men dette ga ikke resultat. Mattilsynet har nå startet en prosess med fremforhandling en ny attestavtale med myndigheter i Kasakhstan.

Midlertidig løsning

Den 22.-24. november ble det avholdt arbeidsgruppemøte mellom Mattilsynet og Den russiske Veterinærtjenesten der problemet i Kasakhstan ble diskutert. Den russiske veterinærtjenesten kom med forslag om å benytte den norske sunnhetsattesten for eksport av fisk til Russland som en midlertidig løsning for eksport til Kasakhstan. Bruken av denne attesten forutsetter at produsenten av eksportert fisk og fiskevarer er forhåndsgodkjent av den russiske veterinærtjenesten (selv om fisken skal til Kasakhstan).

Les også: Vellykket norsk-russisk arbeidsmøte 29.11.2010

Mattilsynet kan være behjelpelig med å utstede sunnhetsattesten 4015 for eksport til Kasakhstan, men ansvaret for å sjekke at produsentvirksomheten er godkjent av den russiske veterinærtjenesten for eksport av fisk og fiskevarer skal ligge hos eksportøren. Mattilsynet blir ikke i stand til å hjelpe dersom det oppstår problemer på grunn av dette, presiserer Mattilsynet.

Sunnhetsattesten 4015 sammen med to tilleggserklæringer 2.2.44 og 1.2.66 bestilles og utstedes i MATS på bakgrunn av en godkjent rekvisisjon og ved forutsetning at varepartiet er tilgjengelig for inspeksjon i Norge. Attesten kan ikke byttes tilbake til den kasakhske, opplyser Mattilsynet.