Planlagte ESA-inspeksjoner i 2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA vil i 2011 foreta nye inspeksjoner på området fiskeprodukter, melder Mattilsynet.

ESA er EUs overvakingsorgan som kommer til Norge på jevnlige inspeksjoner for å se hvordan norske myndigheter etterlever EØS-forpliktelsene sine.

For 2011 er det planlagt ESA-inspeksjoner på følgende seks ulike områder, innenfor de områder som Mattilsynet har forvaltningsansvar for:

  • Kjøtt og melk - hygienepakken (17. til 26. januar)
  • Fiskeprodukter (4. til 15. april)
  • Importkontroll – bagasje, «håndkjøtt» med videre (16. til 27. mai)
  • Mat av ikke animalsk opprinnelse (8 dager i andre halvår 2011)
  • Viltkjøtt (8 dager)
  • Merking av husdyr (10 dager)

I 2010 har ESA blant annet kontrollert området fiskehelse.