– Et trasig år for norsk lakseforedling

2010 har blitt et trasig år for norsk lakseforedlingsindustri, konstaterer Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Året som er i ferd med å ebbe ut, vil uten tvil være ett av de verste noensinne for de som foredler fersk laks her hjemme. Riktignok har eksportert volum av fersk- og frossen filet økt, men rent økonomisk gjør dette situasjonen verre når marginene er negative, oppsummerer Fagsjef Eksport og Fordeling i NSL, Svein Reppe.

Holder ikke tritt med prisutviklingen for hel laks

Reppe mener at disse forholdene enkelt kan beskrives ved å se på norsk eksportstatistikk. Hel laks som også er råstoff til foredlingsindustrien, har hatt større prosentvis prisøkning enn foredlet laks.

– Mens hel sløyd fersk laks har hatt en prisøkning på hele 20 prosent målt mot 2009, så har fersk filet kun hatt en økning på 16 prosent. For frossen filet er det ennå verre, her er økningen kun på fattige 10 prosent. Slikt blir det røde tall av for de som har vært så uheldige å basere sin virksomhet på videreforedling av laks, forteller Reppe.

Han mener at situasjonen for årets to siste måneder, er enda mer kritisk enn gjennomsnittsbetraktningen ovenfor.

– Prisen på hel fersk laks ligger nå ca 40 prosent over fjoråret, mens frossen filet kun kan vise til en økning på mellom 13 og 14 prosent, sier Reppe.

– Her blir det ikke mye å glede seg over til jul, tatt i betraktning av at det nå er høysesong og alle hjul spinner fort i industrien, sier Svein Reppe i NSL. Kontraktsmarkedet på råstoff har i tillegg tørket ut, så det er lite hjelp å hente her legger han til.

– Produksjonslaks eksporteres

Det som kunne ha lettet presset noe for norsk foredlingsindustri, er å overholde regelen som tilsier at «produksjonslaks» ikke skal eksporteres, men kun omsettes innenlands til virksomheter som kan rette manglene på den før eventuell eksport. Dette blir det syndet mot i stor stil, mener Reppe. I stedet for at denne laksen kunne ha bidratt til å trygge arbeidsplassene her hjemme, gjør den det motsatte, og går til foredling i utlandet, konstaterer Reppe.

– Jeg vil med dette oppfordre alle som sitter på produksjonslaks, de ikke selv foredler, om å la den bli i Norge. Da oppnår vi to ting; vi styrker laksens kvalitetsstempel ute og vi trygger arbeidsplasser her hjemme, avslutter Reppe.