Importforbud for muslinger fra Peru

Mattilsynet har nå fastsatt forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Forskriften er gitt blant annet for å gjennomføre vedtak 2010/641/EU. Dette vedtaket gjelder kun forlengelse av fristen for gyldigheten av vedtak 2008/866/EF som omfatter importrestriksjoner for muslinger fra Peru.

Forskriften som gjennomførte vedtak 2008/866/EF og med fristforlengelser i vedtak 2009/297/EF og vedtak 2009/862/EF, ble opphevet ved en feil. Forskriften gjennomfører derfor i tillegg disse tre vedtakene, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Forskriftens § 4 angir hovedregelen om at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Unntak fra hovedregelen

I forskriftens § 5 er det gitt unntak fra hovedregelen, som innebærer at det likevel er tillatt å importere visse muslinger. Unntaket omfatter kamskjell som er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet, og muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter:

  1. Nedsenking i kokende vann i den tiden det tar å heve kjernetemperaturen i muslingenes kjøtt til minst 90 °C og opprettholdelse av denne minstetemperaturen i 90 sekunder eller mer.
  2. Koking i 3-5 minutter i en lukket beholder der temperaturen ligger på mellom 120 og 160 °C og trykket er på mellom 2 og 5 kg/ cm 2, etterfulgt av fjerning av skall og frysing av kjøttet til en kjernetemperatur på -20 °C.
  3. Dampkoking under trykk i en lukket beholder der kravene til koketid og kjernetemperatur i muslingenes kjøtt nevnt i nr. 1 er oppfylt. Det skal benyttes en validert metode. Det skal være innført framgangsmåter basert på HACCP-prinsippene for å bekrefte at varmen fordeles jevnt.
     

Etter forskriftens § 6 skal alle kostnadene forbundet med oppfylling av kravene i forskriften dekkes av importør eller dennes representant.
 
Les mer
•  Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru (pdf)
•  Vedtak 2010/641/EU (pdf)