– Sløying kan vente for bløgget og kjølt fisk

Fisk som er riktig bløgget, kjølt og lagret kan holde seg minst et døgn før den sløyes og fortsatt beholde god kvalitet, viser forskning fra Nofima.

Hvordan fisken håndteres under og like etter fangst er avgjørende for hvor god kvalitet den får. Fisk sløyes ofte om bord i fiskefartøyene for at den skal beholde topp kvalitet. Blir fisken liggende for lenge før den sløyes, kan den få kvalitetsfeil som buktæring, misfarging og dårlig lukt.

Men for å kunne utnytte mer av restråstoffet er det en fordel om fisken kan sløyes på land. Fiskemottakene på sin side opplever til tider å få levert mer fisk enn de kan ta unna hvis fisken skal sløyes på land. De vil ha god nytte av at fisk som kommer inn på ettermiddagen kan lagres usløyd til neste dag.

Nofima har på oppdrag fra RUBIN undersøkt hvor mye tiden mellom fangst og sløying har å si for kvaliteten, og hva som er optimal lagringsmåte for usløyd fisk, skriver Nofima i en pressemelding.

Forskerne testet ulike metoder som brukes for å håndtere torsk, hyse og sei etter at de er tatt om bord i båten, og før de leveres på fiskemottaket.

– Vær rask med bløgging og kjøling

– For å være best mulig egnet til usløyd oppbevaring, må fisken bløgges straks den kommer om bord og blø godt ut i vann før den kjøles, sier seniorforsker Leif Akse i Nofima.

Fisk som blør ut i kjølekontainerne med is-slurry (finknust is i sjøvann) eller isvann kan få misfarget kjøtt. Så snart fisken er bløgget og utblødd, må nedkjølingen begynne, er anbefalingen fra forskerne.

Å ha god kjøling om bord og på land er avgjørende for hvor lenge fisk kan lagres usløyd. Fisken lagres vanligvis i is-slurry, i sjøvann med is eller i kjølt sjøvann. Forskningsresultatene viser at alle disse kjølingsmåtene kan brukes til å oppbevare usløyd fisk, men at det varierer hvor lenge den kan kjøles før kvaliteten blir forringet.

Lagring før sløying

– Torsk som kjøles i is-slurry med en temperatur på -1,25 grader C kan lagres usløyd i inntil et døgn etter fangst uten kvalitetstap på fisk og biprodukter. Ved høyere kjøletemperatur er lagringstiden rundt 20 timer, sier Akse.

Hysa viste seg mindre egnet til lagring usløyd enn torsk, og viste mer utslag på misfarging og lukt. Men ved god kjøling i is-slurry om bord og på land, kan likevel usløyd hyse oppbevares i ett døgn uten uakseptabelt kvalitetstap.

Bløgget og godt kjølt sei som er fisket med redskaper som gir lite fangstskader, slik som line og snurrevad, kan mest sannsynlig oppbevares like lenge usløyd som hyse og torsk uten uakseptabelt kvalitetstap, mener forskerne.

Fisk som skal lagres usløyd må imidlertid være uten åte (mageinnhold). Åtesprengt garnsei var ødelagt av buktæring ett døgn etter fangst.