Vurderte effekter av omega-3 fettsyrer

Helsedirektoratet bør vurdere å skille mellom marine og vegetabilske omega-3 fettsyrer når det anbefales økt inntak av omega-3, mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), har på oppdrag for Mattilsynet, foretatt en vurdering av positive og negative helseeffekter av omega-3 fettsyrer brukt i kosttilskudd og til berikning.

VKM konkluderer at inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, ikke utgjør risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås, melder Mattilsynet.

Marine og vegetabilske omega-3 fettsyrer

Økt kunnskap om de positive helseeffektene har gjort at omega-3 fettsyrer i økende grad har blitt brukt i kosttilskudd og andre næringsmidler.

Omega-3 fettsyrer kan komme fra marine og vegetabilske kilder. De viktigste omega-3 fettsyrene vi får gjennom kosten er den vegetabilske omega-3 fettsyren alfalinolensyre (ALA) og de marine omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA).

Inntaket av de marine omega-3 fettsyrene i den norske befolkningen overstiger ikke de mengdene hvor det er påvist negative effekter. Inntaket av den vegetabilske omega-3 fettsyren ALA ligger godt innenfor mengden som anses trygg.

Vurderer maksimumsgrense

Det er ikke satt noen maksimumsgrense i regelverket for tillatte mengder av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd eller andre næringsmidler.

VKM konkluderer med at det ikke er nok dokumentasjon til å sette en øvre grense for hvilken mengde DHA og EPA som anses som trygg. Det er rapportert om økt blødningstid ved inntak av 6,9 g EPA og DHA per dag blant pasienter med hjerte- og karsykdom. Videre har det vært rapportert om endringer i biomarkører hos ulike pasientgrupper ved tilskudd av EPA og DHA i doser over 3,5 g per dag, men det er ikke fastslått om biomarkørene sier noe om risiko for utvikling av sykdom.

Mattilsynet vil på bakgrunn av VKMs rapport vurdere nærmere om det er grunn til å fastsette en maksimumsgrense i regelverket for tilsetning av omega-3.

Positive helseeffekter av marine omega-3 fettsyrer

VKM konkluderer med at det er dokumentert positive helseeffekter ved inntak av de marine omega-3 fettsyrene DHA og EPA, og at mange barn og unge får i seg for lite av disse omega-3 fettsyrene. 

Vitenskapelige studier viser blant annet at marine omega-3 fettsyrer forebygger nye tilfeller av hjerte- og karsykdommer blant dem som alt er rammet. Videre viser studier at marine omega-3 fettsyrer er viktig for utvikling av sentralnervesystemet, og at enkelte pasienter med revmatiske lidelser kan få reduserte symptomer og dermed redusere sin medisinering.

- Bør vurdere å skille mellom marin og vegetabilsk omega-3

Ifølge gjennomgangen som VKM har foretatt, er de positive helseeffektene knyttet til inntak av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA.

Det er ikke påvist tilsvarende effekter for den vegatabilske omega-3 fettsyren ALA.

VKM mener derfor at Helsedirektoratet bør vurdere å skille mellom ALA, EPA og DHA når man går ut med anbefalinger til befolkningen om å spise omega-3.