Fjerner importrestriksjoner for Gabon

Mattilsynet opphever forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon.

Mattilsynet opphevet den 8. november 2011 forskrift 9. juli 2008 nr. 799 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon. Opphevelsen gjennomfører forordning (EU) nr. 1114/2011.

Opphevelse av forskriften innebærer at importforbudet for fiskeprodukter fra Gabon er fjernet fra regelverket.

Gabon har etablert kontrollsystemer

Forskriften er opphevet som følge av at EU-kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2008, som forskriften gjennomførte, er opphevet i EU. Forordningen er opphevet fordi det anses overflødig ettersom myndighetene i Gabon har fått på plass adekvate kontrollsystemer som sikrer at produktene er trygge, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet minner samtidig om at ellers gjeldende regelverk for produkter av animalsk opprinnelse, fortsatt vil gjelde for import av fiskevarer fra Gabon.