Du kan stole på Nøkkelhullet

En omfattende nordisk tilsynsrapport som nylig ble fremlagt, viser at merket brukes riktig og at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.

Nøkkelhullsmerket.Nøkkelhullsmerket.
Nøkkelhullsmerket.

Felles nordisk tilsynsprosjekt

Norge, Sverige og Danmark har i løpet av 2011 gjennomført ett omfattende tilsyn av bruken av nøkkelhullsmerket på matvareprodukter og i markedsføring. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet i felleskap som har ansvaret for nøkkelhullsmerket, og Mattilsynet er den etaten som har ansvaret for tilsynet med merket.

Resultatene fra det nordiske tilsynet ble offentliggjort i en ny rapport denne uken, og viser klart at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket, melder Mattilsynet.

- Svært fornøyd med resultatene

Bare tre av de 162 undersøkte produktene oppfylte ikke kravene som settes til matvarer med Nøkkelhull når det gjelder innhold av næringsstoffer. Disse forholdene er fulgt opp av Mattilsynet. Når det gjelder bruken av nøkkelhullsmerket på hyllekanter i butikker, viser tilsynet at det er rom for forbedringer.

- Vi er svært fornøyd med resultatene som kommer fram i tilsynsrapporten sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, Atle Wold.

- Det er helt avgjørende at forbrukerne har tillit til nøkkelhullsmerket. Når det er myndighetene som står bak et sunnhetsmerke blir det ekstra viktig at ordningen er til å stole på. Tilsynet vi har gjennomført er grundig og vi har sett på både produktinnhold og markedsføringen av merket. Tilsynsrapporten er en solid tilbakemelding på at dette er en merkeordning alle kan ha tillit til.

Tilsynsprosjektene har vært ulikt organisert i de nordiske landene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne resultatene direkte, men den overordnede konklusjonen på den felles nordiske rapporten er at forbrukerne i både Norge, Sverige og Danmark kan ha tillit til Nøkkelhullet.

Frivillig merkeordning

Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning som brukes i alle de tre nordiske landene. Nøkkelhullsmerket signaliserer at det merkede produktet er sunnere enn andre matvarer av samme type, og at varen tilfredsstiller nøkkelhullsmerkets krav til mindre fett, sukker, salt og mer fiber.

Nøkkelhullsmerket er godt innarbeidet som merkevare i det norske markedet. Undersøkelser som Helsedirektoratet har gjort i 2011, viser at 96 prosent av norske forbrukere kjenner til Nøkkelhullet. En av to synes merket er til god hjelp når de skal finne sunnere matvarer, og seks av ti har tillit til merket.

Les også: Nordmenn kjenner til Nøkkelhullet 23.05.2011
Les mer: Ønsker mer nøkkelhullsmat 18.06.2010

- Tillit er viktig 

Matprodusentene bestemmer selv om deres produkter skal merkes med Nøkkelhull, derfor er det viktig at det føres tilsyn med om produktene virkelig tilfredsstiller de kravene som regelverket setter til nøkkelhullsvarer. Hele merkeordningen er basert på at forbrukerne skal ha tillit til at nøkkelhullsvarer virkelig er sunnere enn andre produkter av samme type.

- Nøkkelhullsmerket skal gjøre det lettere å velge sunnere, og den tilsynsrapporten som vi nå legger fram viser at merket fungerer etter planen, sier Atle Wold. Den ferske rapporten viser klart at norske forbrukere kan stole på den veiledningen de får når de velger å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer.

Les mer
•  Samlet rapport tilsyn nøkkelhull 2011 (pdf)
•  Fellesnordisk tilsynsrapport for Nøkkelhull-merket 1. desember 2011 (pdf)