– Trygt å spise oppdrettslaks

Forbruket av midler mot lakselus målt i kilo gikk ned i 2011 viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

– Overvåking og prøver tatt av oppdrettslaks, viser ingen funn over fastsatte grenseverdier. Det er derfor trygt å spise oppdrettslaks, sier Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet, i en pressemelding.

Oppdrettere bruker ulike midler for å holde lakselusnivået i anleggene lave. Tabellen nedenfor, viser hvilke midler som brukes mot lakselus og hvor mye som er brukt de siste 10 årene.

Les også: Ingen funn over fastsette grenseverdiar 04.03.2012

Les også: Nedgang i bruk av lakselusmidler 02.03.2012

Redusert forbruk av lakselusmidler

Forbruket av lakselusmidler målt i kilo gikk ned fra 6254 kg i 2010 til 3374 kilo i 2011, når man holder hydrogenperoksid utenfor. Bruken av hydrogenperoksid sank fra 3071 tonn i 2010 til 1927 tonn i 2011.

– Vi ser også at bruken av benzuroner gikk ytterligere ned fra 2900 kilo i 2010 til 730 kilo i 2011. Samtidig er det en økning i bruk av Emamektin. Det skyldes først og fremst at mange oppdrettere brukte dette middelet under fjorårets våravlusing, forteller Børnes.

– Oppdretterne har blitt flinkere til å variere med ulike midler. Det er med på å bremse opp resistensutviklingen. I tillegg bruker oppdretterne mer rensefisk i stedet for legemidler i kampen mot lakselusen, sier Børnes.

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans, bortsett fra for hydrogenperoksid)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Azametifos             66 18841) 3346 2437
Cypermetin 62 59 55 45 49 30 32 88 107 48
Deltametrin 23 16 17 16 23 29 39 62 61 54
Diflubenzuron - - - - - - - 1413 1839 704
Emamektin 20 23 32 39 60 73 81 41 22 105
Teflubenzuron - - - - - - - 2028 1080 26
Totalt 105 98 104 100 132 132 218 5516 6454 3374
Hydrogen-
peroksid
(tonn)
              308
tonn
30712)
tonn
1927
tonn


1) Tallet er korrigert i forhold til fjorårets rapportering av «Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett» på grunn av manglende rapportering fra en grossist i 2009.
2) Endret 18. februar 2011 på grunn av korreksjon av innrapporterte tall.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011.

– Legemidler er strengt regulert

Bruken av legemidler til laks og annen oppdrettsfisk er strengt regulert, påpeker Mattilsynet:

  • Bruken av legemidler til fisk er strengt regulert. Det er kun tillatt å bruke godkjente legemidler.
  • Godkjenning av legemidler er en omfattende prosess hvor også mattryggheten vurderes.
  • Det er kun autoriserte veterinærer og fiskehelsebiologer som har lov til å skrive ut resepter på legemidler til fisk. Det er for å sikre at den kun brukes godkjente legemidler og at de brukes p å riktig måte.
  • Det er strenge regler for hvor lang tid det skal gå mellom medisinering og slakting av oppdrettsfisk for å sikre at oppdrettsfisken ikke inneholder skadelige stoffer som kan overføres til forbrukeren.
  • Ansvaret for at tilbakeholdelsestiden følges, ligger hos oppdretter og den som utskriver midlene.

Mer om lakselusmidler

Middel Beskrivelse

Azametifos

Azametifos er et bademiddel. Det brukes i badebehandling ved at legemiddelet tilsettes i vannet i oppdrettsmerden etter at den er skjermet av en lukket presenning.

Cypermetrin

Cypermetrin er et bademiddel. Det brukes i badebehandling ved at legemiddelet tilsettes i vannet i oppdrettsmerden etter at den er skjermet av en lukket presenning.

Deltametrin

Deltametrin er et bademiddel. Det brukes i badebehandling ved at legemiddelet tilsettes i vannet i oppdrettsmerden etter at den er skjermet av en lukket presenning.

Diflubenzuron

Diflubenzuron er et fôrmiddel. Legemiddelet tilsettes i et spesialfôr som gis til fisken som er infisert av lus.

Emamektin

Emamektin er et fôrmiddel. Legemiddelet tilsettes i et spesialfôr som gis til fisken som er infisert av lus. Emamektin virker på alle stadiene av lus, og middelet har langtidseffekt som ingen av de andre midlene har. Det vil si at det tar lang tid før det setter seg nye lus på fisken som har vært behandlet med emamektin.

Teflubenzuron

Teflubenzuron er et fôrmiddel. Legemiddelet tilsettes i et spesialfôr som gis til fisken som er infisert av lus.

Hydrogen-
peroksid

Hydrogenperoksid brukes også som bademiddel, men i motsetning til de andre bademidlene har hydrogenperoksid stort sett vært brukt ved avlusning i brønnbåter.

Kilde: Mattilsynet