Russland bekrefter utestengning

Tretten virksomheter blir fra og med 5. mai midlertidig utestengt fra eksport av fersk laks og ørret til det russiske markedet.

Mattilsynet mottok lørdag 28. april et offisielt brev fra den russiske veterinærtjenesten, hvor det meddeles at 13 virksomheter ikke får eksportere ferske lakseprodukter til Russland.

I brevet står det at årsaken til utestengningen er «gjentatte funn av varer som ikke tilfredsstiller Den russiske føderasjons og Tollunionens krav, og som oppfølging av inspeksjonene i februar, samt pga. økt risiko ved innførsel av kjølte varer».

Utestengning ble varslet tidligere i uken og Fisk.no har i tidligere omtale av saken, publisert liste over de virksomhetene som utestenges fra 5. mai 2012.

Les også: Varsler utestengning og økt kontroll 30.04.2012

– Utestenging gjelder kun fersk laks og ørret

– Det er viktig å understreke at de 13 virksomhetene kun er midlertidig utestengt når det gjelder eksport av fersk laks og ørret. De kan fremdeles eksportere fryst laks og ørret. Den russiske veterinærtjenesten vil øke kontrollen med fryst laks og ørret fra disse 13 virksomhetene, forteller assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, i en pressemelding.

Flere eksportører kan rammes

I tillegg melder den russiske veterinærtjenesten at eventuelle fremtidige funn i varepartier med fersk laks fra Norge, kan få konsekvenser for andre eksportører.

– Mattilsynet prioriterer dette arbeidet høyt. Vi følger opp de 13 og alle andre som eksporterer til Russland og jobber med flere sider av denne saken. Det ligger også et stort ansvar hos næringen på å bidra til å imøtekomme forventinger fra den russiske side, sier Ole Fjetland,

Mattilsynet og russiske veterinærmyndigheter hadde møter i Brussel forrige uke om mattrygghet og markedsadgang for norsk laks og ørret til Russland. Møtet ble avsluttet uten resultat.

Mattilsynet skjerper rutinene

Mattilsynet følger opp virksomhetene med tilsyn. Dersom vi finner avvik, må virksomhetene rettet opp i dem. Når det er gjort, sender vi beskjed om det til den russiske veterinærtjenesten.

– Mattilsynet tar situasjonen på alvor. I tillegg til å følge opp de utestengte virksomhetene, vil vi nå forbedre rutinene for oppfølging av virksomhetene som eksporterer til Russland, sier Fjetland.

– Det ligger også et stort ansvar hos næringen på å bidra til å imøtekomme forventinger fra den russiske side, legger Fjetland til.

Fortsetter dialogen

Mattilsynet iverksetter sine tiltak omgående, og vil om kort tid svare på brevet fra russiske veterinærtjenesten.

– Det er viktig for oss å bidra til at den tette dialogen med den russiske veterinærtjenesten fortsetter, avslutter Fjetland.