Opphever kostholdsråd for hvalkjøtt

Mattilsynet opphever kostholdsrådet for hvalkjøtt rettet mot gravide og ammende, etter at nye undersøkelser viser lavere forekomst av kvikksølv enn tidligere.

Nye undersøkelser viser at det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet rettet mot gravide og ammende om ikke å spise hvalkjøtt.

I 2012 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIFES og hvalfangerne en kartlegging av fremmedstoffinnholdet i hvalkjøtt. Resultatet viste lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval.

Det er ikke satt egne grenseverdier for fremmedstoffer i hvalkjøtt, men resultatene fra undersøkelsen viste lave nivåer i hvalkjøttet.

Les også: Lite miljøgifter i hvalkjøtt 23.11.2012

– Kvikksølvinnholdet i hvalkjøttet er betydelig lavere enn tidligere undersøkelse, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Resultatene gjør at Mattilsynet opphever advarselen, som har vært rettet mot gravide og ammende, mot å spise kvalkjøtt, melder Mattilsynet.

Les også: Risikovurderte hval- og selkjøtt 16.06.2011