Matmerkingen blir mer forbrukervennlig

Nå har det kommet nye regler for merking av matvarer.

Merkingen blir nå mer forbrukervennlig, med større skrift, bedre merking av allergener og enda tydeligere næringsdeklarasjon som gjør det enkelt å sammenlikne produkter, melder Mattilsynet.

Det kan ta en stund før den nye merkingen blir synlig på matemballasjen. Matprodusentene får lov til å selge ut matvarer som er merket før desember 2014.

Enklere for forbrukerne

– Bedre informasjon til forbruker er målet med det nye regelverket, og merkingen blir nå helt klart mer forbrukervennlig, sier Merete Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

– Vi vil gjøre det lettere for forbrukerne å ta informerte valg. Vi håper at det nye regelverket kan gjøre det enklere for forbrukerne å se og bruke informasjonen på emballasjen.

Blant annet blir skriften større, det blir mer konkret merking av ingredienser som kan gi allergi, og enda tydeligere næringsdeklarasjon, noe som gjør det enklere å sammenlikne produkter.

Hindre villedning

Matmerkingen skal være tydelig, både på forsiden og på baksiden av produktet. I regelverket står det helt klart at merkingen ikke skal være «egnet til å villede» forbruker, og de nye reglene legger til rette for en mer standardisert matmerking. Det vil minske risikoen for at forbrukere kan bli villedet av matmerkingen. Det nye regelverket gir nå mindre rom for skjønnsmessige vurderinger, nå er det blant annet fastsatt på millimeteren hvor stor skriften på emballasjen minst skal være.

Mat på restaurant, buffet og koldtbord skal «merkes»

Med nytt regelverk skal også mat som ikke er pakket inn i emballasje merkes. Dette gjelder blant annet mat som serveres på buffeter eller koldtbord. Også på restauranter skal forbruker få skriftlig informasjon om hvorvidt maten inneholder ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner.

Mattilsynet fører tilsyn

Mattilsynet fører løpende tilsyn med merking av mat, både gjennom årlige kampanjer mot villedende matmerking og i det ordinære tilsynsarbeid. Matprodusenter og -importører må sette seg inn i kravene i det nye regelverket, og har ansvar for at emballasjen er riktig. Det er en ressurskrevende omstilling for næringen, og det har derfor vært mulig å merke etter det nye regelverket en god stund allerede slik at omleggingen går gradvis.

– I overgangen fra nytt til gammelt regelverk vil vi forsøke å gi matprodusentene god veiledning slik at de kommer trygt ut fra hoppkanten med ny matmerking, sier Steen.

Faktaark

Mattilsynet har laget fem faktaark som oppsummerer de viktigste endringene. Disse er først og fremst laget som informasjon til matbransjen, men kan også være interessante for andre som vil vite mer om hvordan den nye merkingen nå skal være.