Nyvunnet verktøy gir bedre foredling av fisk

Rund makrell, fersk. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

I et nylig avsluttet prosjekt, har det blitt utviklet et verktøy som sørger for ensretting av pelagisk fisk i standard 20 kilos kartonger.

– Verktøyet – ensretteren – vil på sikt også kunne tas i bruk ved behandling av ulike fiskearter, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Ensretteren får fisken til å ligge i samme retning ved hjelp av en roterende bevegelse. Dette reduserer innslag av bananfisk som er en utfordring for produksjon av spesielt makrell og hestemakrell.

Teknologien har vært testet i stor skala over tid. På testene ble det plukket av lag for lag for å se hvordan fisken lå lengre ned i kassen. Resultatene viste seg å være svært positive, blant annet lå fisken bedre lenger ned i kassen enn øverst.

– Ensretteren er implementert og tatt i bruk av flere norske pelagiske selskap. Det er den beste dokumentasjonen på at prosjektet er vellykket og at ensretteren har stor nytteverdi for pelagisk næring, sier fagsjef for pelagisk, Lars R. Lovund.

Ensretteren gir mindre bananformet makrell og øker på den måten fiskekvaliteten. Verktøyet gjør det enklere for operatøren som bretter plast rundt fisken fordi fisken ligger mer ordnet i samme retning. På den måten har ensretteren også gitt en positiv HMS-effekt for ansatte i produksjonen av rundfryst pelagisk fisk.

– Når fisken ligger finere i kassen, blir formen på kartongene bedre. Lokkene får en flat topp og bidrar til at palleteringen senere i produksjonen går bedre. Dette gjelder spesielt på hestemakrell, men også vanlig makrell er det her stor forbedring, sier han. Med flatere lokk, blir også paller med ferdig fryst fisk mer stabil og robust i forhold til transport, avslutter Lars R. Lovund.

Ensretteren er blitt utviklet av teknologileverandøren First Process, og prosjektet er et samarbeid mellom Brødrene Sperre AS, Innovasjon Norge og FHF.