Matvareforsyning er en samfunnskritisk funksjon

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

All matvareproduksjon og hele verdikjeden er samfunnskritisk, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet overfor matvarebransjen. – Svært betryggende, sier Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte lørdag ut et formelt brev som bekrefter at matvareforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. Dette etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.

I brevet fra Nærings og fiskeridepartementet står det at:

«Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.»

NHO ved Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke ble tidlig orientert om at regjeringen har sterkt fokus på matvareberedskapen og at næringsmiddelindustrien blir gitt slik definisjon. Lørdag kom en nærmere spesifisering.

– Vi setter stor pris på at regjeringen tydelig adresserer at matvareproduksjonen skal sikres. Nå står vi i en situasjon hvor næring og myndigheter jobber sammen, sier adm. dir. i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk, i en pressemelding.

Geir Ove Ystmark som er adm. dir. i Sjømat Norge, legger til at det er viktig at en definerer tydelig slik departementet nå har gjort.

– Vi har hatt en fortløpende og god dialog med myndighetene, og at matprodusentene ser at de har en viktig jobb å gjøre i den dugnaden Norge nå står ovenfor. Det er også viktig at hele verdikjeden blir definert, slik at ikke ett ledd rammes noe som igjen går ut over resten.