Tran inneholder lite miljøgifter viser analyser NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Flere produsenter enn noen gang ville være med da EFF og VG kåret årets lutefisk.
Last flere