Tilstanden var god for norskproduserte skjel i 2018, viser den årlege overvakinga av bakteriar og miljøgifter.
Last flere