Spredningen av partikler fra flubenzuroner mot lakselus er større enn tidligere antatt.

Oppdrettslaksen er trygg mat, mens lusemidler er påvist i villfisk, viser ny rapport.

Mange har blitt syke etter besøk på Bardøla Høyfjellshotell og Thon Hotell Opera.

Foredlingsbedriften Aketun Fisk fikk tirsdag omfattende skader som følge av brann.

Det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval, viser undersøkelse utført av NIFES.
Last flere