Produkter fra Sigerfjord Fisk har fått større utbredelse takket være ny innpakning.

Spredningen av partikler fra flubenzuroner mot lakselus er større enn tidligere antatt.

Oppdrettslaksen er trygg mat, mens lusemidler er påvist i villfisk, viser ny rapport.

Mange har blitt syke etter besøk på Bardøla Høyfjellshotell og Thon Hotell Opera.
Last flere