Vi kan ikke rangere sild som sunnest, laks som nest sunnest og torsk som minst sunn.

I fjor handlet nordmenn sushi i kiosk og dagligvarebutikker langt mer enn i 2010.
Last flere