Etter 1. juli 2010 blir det obligatorisk å bruke den nye EU-logoen på alle ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU.

Mattilsynet fant 80 tonn sei av svært dårlig kvalitet hos Nergård Sørøya AS i Kongsfjord. Anlegget ble stengt fordi selskapet manglet gyldig produksjonstillatelse.
Last flere