JAPAN: Sist fredag inviterte EFFs utsending i Japan, Hans Petter Næs, til en usedvanlig godt besøkt pressekonferanse i Osaka.

Eksportutvalget for fisk har nylig inngått et strategisk samarbeid med Singapore Heart Foundation for å nå ut til barn og ungdom med budskapet om at laks er hjerteglad mat.

Tirsdag 11. mai sparker landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i gang konkurransene Ganefart og Det norske måltid.

Foreløpige tall viser at bare åtte oppdrettsanlegg langs norskekysten hittil i år har brukt de to godkjente legemidlene mot lakselus som deler av pressen betegner som «omstridt».

Etter auka bruk av lusemidlar i fiskeoppdrett, har NIFES på oppdrag frå Mattilsynet, undersøkt fleire prøvar for dei kitinhemmande lusemidla diflu- og teflubenzuron.

Emballasjen skal oppfylle mange ønsker. På Matpakking – Nofimas første fagdag om emballering var miljø, design og teknologiske nyvinninger i fokus.

TYSFJORD: Taste of North var spent på den sensoriske kvaliteten på sin nye einerøkte laksebiff. De brukte Nofimas sensorisk panel for å få analysert sitt nye produkt.
Last flere