Forskere ved Havforskningsinstituttet har vurdert hvilke helse og miljøeffekter bruk av flubenzuroner kan ha. Disse stoffene tas nå i bruk for å avluse oppdrettsfisk.

Kvalitetsindeksmetoden QIM kan ved hjelp av objektive, sensoriske vurderinger, hurtig angi hvor fersk et parti fisk er.

Den russiske veterinærtjenesten har bedt Mattilsynet om å legge til rette for inspeksjoner av alle 25 laksevirksomheter som per i dag er godkjent for eksport til Russland.

Rakfiskens popularitet er stigende og produsentene ønsker mer kunnskap, både om mattrygghet og hvordan den særegne smaken og konsistensen utvikler seg.

Coop Norge selger miljømerket hvitfisk fra Domstein. Men blant prisbevisste norske forbrukere, tar det tid å innarbeide produkter fra bærekraftig fiske.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har ledet arbeidet med undersøkelser av fremmedstoffer i blåkveite.

Mattilsynet ser for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.
Last flere