Mattilsynet ser for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter.

Med inspirasjonsheftet ”Å formidle det nordiske kjøkken”, ønsker prosjektgruppa for Ny Nordisk Mat å inspirere til en bevisst språkbruk.
Last flere