Rakfiskens popularitet er stigende og produsentene ønsker mer kunnskap, både om mattrygghet og hvordan den særegne smaken og konsistensen utvikler seg.

Coop Norge selger miljømerket hvitfisk fra Domstein. Men blant prisbevisste norske forbrukere, tar det tid å innarbeide produkter fra bærekraftig fiske.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har ledet arbeidet med undersøkelser av fremmedstoffer i blåkveite.

Mattilsynet ser for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter.

Med inspirasjonsheftet ”Å formidle det nordiske kjøkken”, ønsker prosjektgruppa for Ny Nordisk Mat å inspirere til en bevisst språkbruk.
Last flere