Med inspirasjonsheftet ”Å formidle det nordiske kjøkken”, ønsker prosjektgruppa for Ny Nordisk Mat å inspirere til en bevisst språkbruk.
Last flere