Overvåking og prøver tatt av oppdrettslaks, viser ingen funn over fastsatte grenseverdier.

Sletten Norge AS kaller tilbake et parti tunfisk på grunn av høyt histamininnhold.

Oppdrettslaks som får lite marint omega-3 i kosten kompenserer med å lage sin eigen.

Årsrapport 2011 for EUs «Rapid Alert System for Food and Feed» er nå publisert.

De to første ukene i desember 2011 gikk en restaurantkampanje av stabelen i Russland.
Last flere