Torsk teke i norske hamner og fjordar inneheld lite kvikksølv, viser ny rapport.

Det ikke er motsetninger i konklusjonen i to risikovurderinger, presiserer VKM.

En ny rapport viser at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.

Eksportutvalget for fisk vil bidra til at sild er å finne på julens mange frokostbord.
Last flere