En ny rapport viser at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.

Eksportutvalget for fisk vil bidra til at sild er å finne på julens mange frokostbord.

Rapport viser at det i 2010 ble sendt 8582 meldinger relatert til helsefarlig mat og fôr.

Tran inneholder lite miljøgifter viser analyser NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.
Last flere