Tran inneholder lite miljøgifter viser analyser NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Flere produsenter enn noen gang ville være med da EFF og VG kåret årets lutefisk.

Den tradisjonelle sure sushi-risen og fersk wasabi, bidrar til å hemme bakterievekst.
Last flere