Eksportutvalget for fisk vil bidra til at sild er å finne på julens mange frokostbord.

Rapport viser at det i 2010 ble sendt 8582 meldinger relatert til helsefarlig mat og fôr.

Tran inneholder lite miljøgifter viser analyser NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Flere produsenter enn noen gang ville være med da EFF og VG kåret årets lutefisk.
Last flere