Prisforhandlingene for fisk

DEBATT: Norges Kystfiskarlag avd. Bø reagerer med vantro etter de siste prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene.

Av: Lokallagsleder Stig Pedersen, Norges Kystfiskarlag avd. Bø i Vesterålen

Kjøperne fikk presset prisen ytterlig ned til fisker, dette reagerer lagets medlemmer med undring på. Det er ikke fiskerne som skal betale tilbake tapene som kjøperne har hatt ved valutaspekulasjoner, ved overpriser som de selv har vært part i og andre tap det være seg i kvotekjøp etc.

Prisene både her til lands og ute i markedet til forbruker har ikke gått ned like mye som nedgangen i råstoffprisen til fisker. Det er minimale nedganger eller heller oppgang til forbruker.

Det må komme fram hvem som stikker av med fortjenesten på fisken, en skikkelig gjennomgang på mellomleddene fra fisker til forbruker. Norges Kystfiskarlag avd. Bø ser realiteten i at de som gjør arbeidet med fisken, har minst igjen for prisen som forbruker betaler. Dette er en oppgave Norges Råfisklag må ta tak i og få på bordet.

Det finnes en brutalitet i dette som må synliggjøres, hvis fiskeprisen ble satt til 1 kr for skrei, ville nok prisen ut i markede vært like høy. Dette er snart en realitet, hvis noen er i tvil så kan vi se på uerprisen i nov. som ble betalt med 0,10 kr enkelte steder langs kysten. Markedspris til forbruker i Norge og utland for uerfilet 240 -290 kr kiloet.

Kystfiskarlaget vil også påpeke at fiskerne har et regnskap som skal gå opp. Den grensen er passert for å få ei lønnsom drift, det skal da ikke være meningen at alle ledd utenom fiskerne skal regne etter kostpris mens fiskerne må godta nedprising på råstoffprisen for at de andre leddene skal nå sitt mål for avanse.

Norges Råfisklag er fiskernes part i prisforhandlingene og skal tale for fiskerne i prisforhandlingene. Denne gangen har de etter lagets mening vært for ettergivende til fordel for kjøperne.

Nå før de siste forhandlingene kom det signaler på at det ble betalt overpriser for torsk og hyse enkelte steder langs kysten. Dette skulle tilsi at prisene på torsk ble videreført til vinteren, det var det også kjøpere som regnet som sannsynlig. Hva tilsa at de måtte sette prisen ned? Og hva tilsa at vektgrensen for torsk over 5 kg ble flyttet til 6,5 kg. Dette forundrer lagets medlemmer kunne skje over natta uten at det har kommet signaler på dette på forhånd, i realiteten gikk prisen for storfisk mer ned.

Norges Kystfiskarlag avd. Bø krever at regjeringen og det rødgrønne flertallet på stortinget kommer på banen for å gjeninnføre egnertilskuddet for kystlineflåten. Da det ble tatt vekk var de på banen for å få tilskuddet tilbake, men ingenting har skjedd. Med de prisene som er satt for vinteren 2010 er det mange som vil få problemer for å få ei lønnsom drift, spesielt kystlineflåten med de kostnader denne driften medfører.