Mot tipsetelefon, og mot fiskejuks

DEBATT: Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, understreker i dette innlegget at Fiskarlaget er i mot fiskejuks, og forklarer hvorfor de også er i mot tipstelefon.

Les innlegget her:

Mot tipsetelefon, og mot fiskejuks

Av: Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag

Med bakgrunn i et intervju i avisa Finnmarken - der jeg for øvrig ble sitert feil- er det oppstått en diskusjon, der enkelte beskylder undertegnede og Norges Fiskarlag for nærmest å være tilhengere av fiskejuks, fordi vi på prinsipielt grunnlag er i mot den mye omtalte juksetelefonen som tidligere statsråd Helga Pedersen gjeninnførte. Norges Fiskarlag har brukt store økonomiske og menneskelige ressurser, med det som mål å få en fiskerinæring så lovlydig som mulig. Og la meg slå fast; Vi forsvarer ikke juks i næringa.

Fylkesråd Roger Hansen prøver i et innlegg i Finmarken den 13. januar å trekke den konklusjonen, at fordi vi er mot denne angivertelefonen, så er det en aksept for juks i fiskeriene. Norges Fiskarlag har brukt store økonomiske og menneskelige ressurser, med det som mål å få en fiskerinæring så lovlydig som mulig. Og la meg slå fast; Vi forsvarer ikke juks i næringa.

Da disse problemstillingene ble drøftet på Fiskarlagets Landsmøte i fjor høst, la Fiskeridirektoratet frem sine tall over hva de hadde avdekket av ulovligheter i næringen. Sett med fiskernes øyne var tallene gode, og det var avdekket minimalt med ulovligheter, også før tipstelefonen ble innført.

I et vedtak i forbindelse med saken tok et samlet Landsmøte skarp avstand fra innføringen av denne telefonen og i vedtaket heter det blant annet:

"Landsmøtet skjønner ikke at yrkesutøverne i fiskerinæringen skal være så spesiell at det skal være nødvendig å stigmatisere og mistenkeliggjøre hele næringen gjennom en egen tipstelefon. Denne type angivertelefon forbindes i hovedsak med alvorlige narkotika- og kriminalsaker, og ikke i tilknytning til utøvelse av en lovlig næringsaktivitet. Landsmøtet kan ikke forstå annet enn at det må være en belastning for fiskerimyndighetene å ha en slik tipstelefon."

På en rekke områder i samfunnet, og i ulike bransjer, avdekkes det fra tid til annen ulovligheter. Men ennå har vi til gode å oppleve at statsråder som har ansvaret for disse ulike områdene, har tatt til orde for en særskilt anonymisert tipstelefon for disse bransjene. Unntaket er altså fiskerisektoren.

Det har som konsekvens at fiskerinæringen og næringens utøvere i opinionens øyne kan bli satt i bås med tunge kriminelle miljøer, som av logiske grunner trenger særskilt oppfølging.

Det finner vi oss ikke i.

...


Bakgrunn
Innlegget ovenfor kommer etter oppslag i avisa Finnmarken, om at nestleder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag, og leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag, er uenige om tipstelefon.

Les også: Krangler om fiskefusktelefon 13.01.2010