Kunnskap?

DEBATT: Den oppdaterte forvaltningsplanen som ble fremlagt nylig, bekreftet mye som var kjent fra før.

Av Norges Kystfiskarlag avd. Bø, v/Stig Pedersen

Sannsynligheten for ulykker vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

Sameksistens mellom olje og fisk går ikke på den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Beste bevis for dette er Oljedirektoratet sitt frikjøp 2009.

Fiskernes erfaringer med seismikk i det aktuelle området de siste 3 årene med dårlig fangst.

Gyte- og oppvekstområdet for de største og viktigste fiskeslagene vi har som torsk, sild, hyse etc. Dette er fornybare ressurser.

Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensingstilsyn fraråder oljeaktivitet i disse sårbare områdene.

Oljeberedskap og utstyr som ikke holder mål i disse aktuelle områdene.

Det ropes på en konsekvensutredning for å få mer kunnskap. Åpnes det for en konsekvensutredning er det samme som en åpning med det som medfølger.

Vi vet nok til å si nei, vi trenger ingen konsekvensutredning.

Hva vet ordføreren i Bø og de andre ordførerne og hva vet Vesterålen Regionråd som ikke fagrådene nevnt ovenfor vet?

De må høre mer på oljelobbyens beskrivelse av fiskernes hverdag enn fiskernes egne beskrivelser av hva som har skjedd de 3 siste årene.

De lokkes med arbeidsplasser men det er ingen selskap som nevner tall for hvor mange arbeidsplasser det blir. Hva med arbeidsplassene vi har som vil gå på bekostning ved åpning.

Ingen av ordførerne og Vesterålen Regionråd har satt frem krav om en undersøkelse av hva som blir konsekvensene for fiskerinæringa og dets arbeidsplasser ved åpning.

Vil bare minne ordførerne og Vesterålen Regionråd på at ei samla fiskerinæring er mot oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Oppfordrer politikere og andre å se NRK programmet Arven etter EXXON VALDEZ og dets virkninger for fisk og miljø. 15 av 24 arter har ikke kommet tilbake, det er 20 år siden den ulykken. Silda er en av artene som ikke er kommet tilbake. Oljen finner man ennå med et spadetak ned i sanden hvor den kom i land for 20 år siden. (NB Exxon Valdez var bare ei supertanklast med råolje).