Hva skal vi leve av når oljen blir borte?

KRONIKK: Råolje, naturgass og rørtjenester stod for 50 prosent av Norges eksportverdi i 2008, totalt 600 milliarder norske kroner.

Av Håvard Y. Jørgensen, adm.dir. i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Det samme året kom 34 prosent av statens inntekter fra olje via skatt, avgifter og direkte eierskap. Norsk sjømatnæring eksporterte det samme året sjømat for rundt 40 milliarder kroner. Sjømatnæringen omtales ofte som en viktig arvtaker i Norsk økonomi etter oljealderen.

Håvard Y. Jørgensen, adm.dir i Norske Sjømatbedrifters landsforening. Foto: NSLHåvard Y. Jørgensen, adm.dir i Norske Sjømatbedrifters landsforening. Foto: NSLHvordan skal vi tidoble eksporten av bærekraftig sjømat, og hvem skal spise den?

Ubegripelige rikdommer rett utenfor kysten
Norge produserer og fanger årlig rundt 3,3 millioner tonn sjømat, hovedsakelig fisk. I den store sammenheng er dette såpass lite mat at det aldri vil kunne fylle rommet etter oljen. Skal sjømat monne må mengden opp, og vi må høste dyreplankton i tillegg til fisk. Ser vi på biomasseproduksjonen bare i Norskehavet er den samlet på omtrent 650 millioner tonn, hvor fisk kun utgjør 3 prosent av dette. Den store marine biomassen står enda mer eller mindre urørt, fullpakket av muligheter for det norske folk.

Et uutnyttet markedspotensial
Ola og Kari Normann er i verdenstoppen mht inntak av sjømat. Hver og en av oss spiser omtrent 22 kg sjømat årlig, i tillegg til 80 kg kjøtt fra landdyr. Til sammenligning spiser den jevne EU borger omtrent 9 kilo sjømat pr år og tilsvarende mer kjøtt. Hvis alle innbyggerne i EU begynte å spise like mye sjømat som oss nordmenn vil det nesten tredoble markedspotensialet i EU fra dagens fire millioner tonn til enorme 11 mill tonn. Russland, Kina og India er historier for seg selv. Folk må ha mat også i fremtiden og markedspotensialet er enormt.

Fremtiden er lys og fager
Det norske folk leter etter bærebjelker for landets fremtidige økonomi, da er det godt å melde at sjømatnæringen har et gigantisk u-forløst potensial. Ting ser slett ikke mørkt ut for Norge etter oljealderen, og det er godt å vite det. Marine ressurser er fremtiden for Norge, og vi må lære oss å høste nærmere solen!