Nå må eksportørene ta seg sammen

DEBATT: Det er ingen grunn til å rope hurra for resultatet av prisforhandlingene tirsdag.

Av: Arne R. Hole, daglig leder i Norges Kystfiskarlag

I Norges Kystfiskarlag er vi meget skuffet. For det burde være rom for i alle fall ei krones økning av torskeprisene. I redsel for at FHL-bedriftene som produserer salt- og klippfisk skulle la være å kjøpe dersom fisken ble for dyr foran en hektisk sesong, har dessverre forhandlingsgruppa i Norges Råfisklag gitt etter for sytet til FHLs Geir Ystmark og hans oppdragsgivere.

For det er ikke annet enn syt når de påberoper seg dårlig økonomi ute i Europa som grunn for å forlange nedgang i prisene, slik de gjorde før jul.

Det er blitt en vane at de store medlemmene i FHL velger minste motstands vei når de skal hente ut marginene: Det er enklere å hente fortjenesten på råstoffkjøpet enn det er å arbeide skikkelig i markedene. Vi har en mistanke om at vi etter hvert har fått et norsk eksportørkorps som har lent seg godt tilbake og solt seg i glansen av stadige eksportrekorder for norsk sjømat.

Og dette suger vi ikke av eget bryst: I FiskeribladetFiskaren 1. november i fjor kunne vi lese en unnselig liten sak om en undersøkelser TNS Gallup har gjort i markedene i Frankrike, England og Sverige:

«Det gjennomgående er at de (kundene) har en oppfatning av norske leverandører som at de lever på gamle meritter. ..( ---) ... de (kundene) ser et stort uforløst potensial i torsken i fiskemarkedene og ergrer seg over at de ikke klarer å hente dette ut», fortalte seniorkonsulent Anne Zondag i TNS Gallup.

I klartekst: Til og med kundene ute i markedene irriterer seg over holdningen til norske eksportører, og mener at det er mer prispotensial å hente! Når fiskeriministeren ber hele næringen om å anstrenge seg for å øke verdien av norsk sjømat bør også denne delen av næringen jammen ta seg sammen og gjøre en jobb!

Dessverre har ikke mediene - heller ikke FiskeribladetFiskaren - interessert seg nok om nettopp denne problematikken. Derfor kan FHL fortsette med sin syting og la være å fokusere på markedsarbeid og heller konsentrere sin iherdige innsats for å få Råfiskloven bort i trygg forvissning om at dette er et felt de rår alene.

Der skal de imidlertid få en hard kamp! Før neste forhandlingsrunde lover Norges Kystfiskarlag at vi skal ta initiativ til at vi sammen med Norges Fiskarlag og Sjømannsforbundet skal arbeide for å få økt fokus på den selvgode og slappe holdninga til de store aktørene som skal selge fisken. På den måten kan vi kanskje både bidra til at våre forhandlere i får sterkere ryggdekning og at FHL endrer fokuset på hvor de skal hente inn fortjenestemarginene!

Les også: Minsteprisene økes for torsk og sei 06.01.2011