DEBATT: Den oppdaterte forvaltningsplanen som ble fremlagt nylig, bekreftet mye som var kjent fra før, mener Norges Kystfiskarlag avd. Bø.

KRONIKK: Fiskebåtdirektør Audun Maråk er kritisk til den norsk-russiske avtalen om deling av det omstridte området i Barentshavet.

KRONIKK: Forvaltning av norske fiskeriressurser. Fortid eller fremtid, reflekterer Fagsjef Hvitfisk i NSL, Jurgen Meinert, i denne kronikken.

DEBATT: Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) Sogn og Fjordane, har startet bestandsregistrering av oter, med tanke på mulig lisensjakt på arten, som de mener spiser for mye laks.

KOMMENTAR: Om fritidsbåter i Merkeregisteret for fiskefartøy. Av: Olav Lekve, kommunikasjonssjef i Fiskeridirektoratet

KRONIKK: Oppdrett av laks i sjø er den mest effektive måten vi kan produsere mat av råstoffer som ikke nyttes direkte til humant konsum, skriver Svein Reppe i denne kronikken.

KRONIKK: Det ligger an til strengere begrensninger for elvefisket i 2010, men hvor mye betyr en sportsfisker i denne sammenheng, spør Håvard Y. Jørgensen i NSL i denne kronikken.

DEBATT: Innspill fra Norges Kystfiskarlag som ble fremmet i møte med fiskeri- og kystministeren fredag 19. februar 2010.

DEBATT: Joakim Hauge, fagrådgiver i Bellona, skriver i denne kommentaren sitt tilsvar til Teknisk ukeblads artikkel «Alger kan skade klimaet».

KRONIKK: Etter de siste måneders debatt om villaks og lus, sitter man igjen passe matt.

DEBATT: OLF har uttalt at Lofoten tåler en Bravo-utblåsing. Knut Arne Høyvik i Norges Fiskarlag er så absolutt ikke enig, og tar saken for seg i sin noe uhøytidelige Fredagskommentar.

DEBATT: En skal ikke forkludre en god sak med faktum, men fiskeripressens oppslag begynner å nå slike høyder at fakta må redegjøres for, sier Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag.
Last flere