DEBATT: Etter oppslag i FiskeribladetFiskaren i dag, har Fiskeridirektoratet sett seg nødt til å gå ut med en presisering om fiskeridirektørens habilitet.

DEBATT: Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, understreker i dette innlegget at Fiskarlaget er i mot fiskejuks, og forklarer hvorfor de også er i mot tipstelefon.

DEBATT: Norges Kystfiskarlag avd. Bø reagerer med vantro etter de siste prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene.

På denne tiden av året snakker vi vanligvis om julefreden som senker seg. I år er det hektisk aktivitet helt til julen ringes inn – og litt til.

ÅPENT BREV: Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over lakselussituasjonen og situasjonen for vill laksefisk langs store deler av kysten.

KRONIKK: Vern eller ikke vern - det vanskelige politiske og personlige valget, skriver Håvard Y Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i denne kronikken.

KRONIKK: Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) deler bekymringen for den Norske villaksen med andre interesseorganisasjoner.

Debatt: De seneste dagene har det fra flere hold vært etterlyst dramatiske strakstiltak mot lakselus. Senterpartiet vil påpeke at viktige verktøy mot lakselus allerede er på plass.

Kronikk: Oppdrettsnæringen bør ikke få vokse før den kan håndtere miljøproblemene den skaper, skriver fagrådgiver Marius Dalen i Bellona i denne kronikken.
Last flere