Utslipp til luft og vann, samt generert avfall fra ulike samfunnssektorer