I en ØKOKRIM-sak er to menn dømt til henholdsvis to og et halvt år og ett år og fire måneder i fengsel for flere tilfeller av grov ...

Organisasjonen Fiskebåt er sterkt bekymret for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og ...

Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.

Regjeringen ønsker å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.
Last flere