Investorene Odfjell, Halsebakk og Hatteland har gått inn som minoritetsaksjonærer i krillselskapet.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming ved lokaliteten Borvika ved Sørøya i Troms og Finnmark fylke.
Last flere