WWF ønsker miljøsertifisert oppdrettslaks

WWF ønsker å få på plass en sertifiseringsordning for oppdrettslaks tilsvarende MSC-miljøstandarden.

- Rømt oppdrettsfisk er biologisk forurensing og et økende miljøproblem, mener WWF. Organisasjonen ønsker å få på plass en sertifiseringsordning for oppdrettslaks tilsvarende MSC-miljøstandarden, melder WWF.

WWF inviterte derfor aktører innen produksjon, salg og innkjøp til seminar om temaet.

MSC bruker et miljømerke som kun gis til de fiskeprodusentene som oppfyller miljøstandarden, og bruker dermed forbrukerens kjøpekraft til å fremme bærekraftig forvaltning av fiskeressurser. MSC-merket gjør at restauranter og fiskeselgere kan tilby sine kunder miljøvennlige sjømatprodukter, og dermed kan forbrukerne selv velge miljøvennlige sjømatprodukter.

WWF ønsker det samme for oppdrettsnæringen, og derfor arrangerte WWF og Marine Harvest i dag et seminar om miljøsertifisering av oppdrettet laks. Viktige aktører innen produksjon og salg av oppdrettsfisk var tilstede, slik som Eksport Utvalget for Fisk, Norges Gruppen, ICA, UNIL, Rema 1000, Cermaq, Lerøy og Villa.

Marine Harvest - utålmodig støttespiller

Marine Harvest har siden oppstarten i 2004 vært en støttespiller i arbeidet med å utforme en troverdig miljøsertifiseringsordning for oppdrettlaks, og sitter sammen med blant annet WWF og FHL (Fiskeri – og havbruksnæringens landforbund) i styringsgruppen for Salmon Aquaculture Dialogue, prosjektet som i 2010 vil ferdigstille et utkast til produksjonskrav til det nye miljømerket, kalt ASC (Aquaculture Stewardship Council).

- Nå er vi utålmodige, men vi innser at det tar tid å lage gode krav til hva som er ansvarlig og miljømessig fornuftig lakseoppdrett, sier Petter Arnesen, teknisk direktør i Marine Harvest.

WWFs visjon for akvakulturnæringen

Carson Roper fra WWFs kontor i Washington fortalte engasjert om WWFs visjon for arbeidet med akvakulturnæringen.

- Det handler om de tre p’er: People, Planet and Profit. Når WWF jobber med sertifisering ønsker vi en produksjon som både tar hensyn til både mennesker, miljø og også sikrer at det er økonomisk bærekraftig for bedriftene, sier Roper.

Utviklingen av en sertifiseringsordning tar tid. I Salmon Aquaculture Dialogues er det representanter fra oppdrettnæringen, matvarekjeder, forskere, forvaltning og flere miljøorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Og representantene kommer fra Chile, Norge, Canada, Storbritannia og USA.

- Behov for globalt sertifiseringssystem

- Diskusjonen etter presentasjonene viser med all tydelighet behovet for et globalt og anerkjent sertifiseringssystem. I dag er det et virvar av etiske og miljømessige merkeordninger på produkter, mener WWF.

Det ble også påpekt at forbrukere i Norge generelt er lite opptatt av miljø, refererer WWF.

Les mer 
Begge presentasjonene fra seminaret kan lestes ned her.

The Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) and experience on developing standards (pdf - 917 KB)
Petter Arnesen, Technical Director Marine Harvest

Aquaculture Stewardship Council (ASC) (pdf - 752 KB)
Carson Roper, Seafood Industry Liaison WWF-US 

Se også:  
Benchmarking Study WWF Aquaculture Standards version III 6 Feb 2008. (pdf 2.95 MB)