Utsetter forbudet mot CO2-bedøving

Fiskeri- og kystdepartementet vil utsette forbudet mot bruk av CO2 til bedøving av oppdrettsfisk ved slakting.

Fiskeri- og kystdepartementet har foreslått en endring i slakteriforskriften som går ut på at datoen for CO2 -forbudet utsettes. Opprinnelig var det bestemt at bruk av CO2 til bedøving av oppdrettsfisk skulle opphøre fra 1. januar 2010, men dette er nå skjøvet ut i tid til alternative metoder er tilstrekkelig utredet. Det opplyser Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en felles melding.

– Ikke optimaliserte metoder

Departementet begrunner utsettelsen med at de alternative metodene, som strøm og slag, ikke er optimaliserte på en slik måte at de gir noen gevinst i forhold til bruk av CO2.

Teknologi og alternativer

Før det blir aktuelt å iverksette forbudet må det foretas en bredere gjennomgang av de teknologiske løsningene basert på tilgjengelig kunnskap. Etter departementets skjønn bør også alternative gasser, brukt som supplement til strøm og slag, inkluderes i dette arbeidet.

– Vi har fått den utsettelsen vi ba om sier Svein Reppe og Henrik Stenwig i henholdvis NSL og FHL. Nå må vi nytte tiden vi har fått til å komme opp med gode og framtidsrettede slaktesystemer for oppdrettsfisk.

Les også: Bedøving med elektrisitet eller slag? 27.08.2009