Fisk rømte fra Firda Settefisk Alvøen

For lav tilførsel av oksygen førte til av fisk døde og la seg på utløpssilene, med den konsekvens at vannet flommet over karene og tok med seg død og levende fisk ut med avløpet.

Rømningsstilfellet skjedde 9. september da det landbaserte oppdrettsanlegget Firda Settefisk Alvøen AS fikk tekniske problemer.

Ytterliggående miljøverninteresser argumenterer til tider for at oppdrettsanleggene må på land for at de skal bli rømningssikre, men denne saken illustrerer at det i så måte kan være lite å vinne på landbaserte anlegg, da heller ikke disse er 100 prosent rømningssikre.

Død og levende fisk slapp ut

– Fiskekummene fikk tilført for lite oksygen. Noe av fisken døde, og den døde fisken tettet til slusene. Vannet steg og død og levende fisk ble ført ut av kummene ned i sluken, som til slutt førte ut i sjøen, sier Tor Bjarte Henriksen, etterforsker ved Fyllingsdalen politistasjon, til bt.no.

Over 10.000 død og levende settefisk kom på denne måten ut i fritt farvann.

Saken blir nå etterforsket av Fyllingsdalen politistasjon for mulig brudd på akvakulturloven, forteller Henriksen til nettstedet.

– Slike ting skal ikke skje. I utgangspunktet skal alle oppdrettsanlegg ha en dobbel sikring, slik at man ikke opplever rømning på denne måten, sier etterforsker Henriksen.

Han sier det fortsatt gjenstår en del etterforskning før saken blir sendt til avgjørelse hos jurist.

Varslet med en gang

Regiondirektør Hans Haddal i Fiskeridirektoratet Region Vest opplyser til nettstedet at direktoratet tok tak i saken på bakgrunn av en rømningsmelding om 800 fisk fra settefiskanlegget, og opplysninger fra publikum i området. 

Ledelsen ved settefiskanlegget varslet Fiskeridirektoratet om rømningen straks uhellet hadde skjedd, samtidig som de begynte arbeidet med å rense sjøen for død fisk.

– Vi har plukket opp over 10.000 av settefisken, sier daglig leder for anlegget Carl Erik Arnesen, til bt.no.

Til sammen var det flere hundre tusen fisk i kummene. Fisken på mellom 15 og 70 gram regnes ikke som levedyktig i sjøen, skriver nettstedet. Daglig leder mener at bedriften hadde nok sikring for å hindre fisk å slippe ut i sjøen. 

– Vi mener det, men må nok jobbe med å sikre ytterligere, sier Arnesen. Han anslår bedriftens tap til rundt en million kroner. 

Fiskeridirektoratet har oppfordret settefiskanlegget til gjenfangst av den levende fisken som kan ha sluppet ut.