Vassdrag friskmeldt etter 35 år

35 år etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Ranaelven og nærliggende vassdrag, har Mattilsynet nå erklært hele området fritt for parasitten.

Tirsdag overrakte Mattilsynet friskemeldingen til Miljøverndepartementet.

– Dette er den største samordnete behandlingsaksjonen mot parasitten som er gjennomført i norske vassdrag noen gang, sier Friede Andersen, seksjonssjef fisk og sjømat i Mattilsynet.

I alt ble 6 vassdrag og 15 andre elver og bekker i området rotenonbehandlet i flere omganger i 2003 og 2004. Rotenonbehandling dreper all fisk, men denne fremgangsmåten anses som nødvendig for å fjerne parasitten fra vassdrag.

Felles innsats

Det er Veterinærinstituttet som utfører slike behandlinger i Norge. Dette gjør de i samråd med andre fagmiljøer og oppdraget fra Direktoratet for naturforvaltning. Ingen har visst sikkert om tiltakene ville fungere, men siden siste behandlingen i 2004 har vassdragene i Rana vært grundig overvåket av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, uten en eneste påsvisning av parasitten.

– Derfor har vi konkludert med at strategien har vært vellykket, og kunne erklære elvene i området frie for parasitten, sier Andersen.

Genbank

De viktigste laksebestandene i området har vært ivaretatte i genbank over lengre tid.

– Nå som denne viktige milepælen er nådd, blir reetablering av laksebestandene i området trappet opp i årene som kommer, forteller Andersen, og legger til at egne tiltak har vært brukt for å ivareta sjøørreten i området.

Mattilsynet står bak det nasjonale overvåkningsprogrammet som dokumenterer om Gyrodactylus salaris parasitten finnes i vassdrag, kultiverings- og oppdrettsanlegg.

  • Mattilsynet ønsker å utrydde parasittenen fordi den effektivt dreper laks.
  • Bestandene av atlantisk laks er kraftig reduserte de siste 30 årene.
  • Den største andelen av atlantiske laksebestander i verden gyter i Norge.
  • 45 norske laksebestander er allerede utryddet, mens mange er truet eller svake.
  • Dette skyldes bl.a. vassdragreguleringer, rømt oppdrettsfisk, lakselus og Gyrodactylus salaris.
  • 46 norske vassdrag har vært rammet av parasitten, 21 av disse er nå erklært friske.