SalMar overtar Volstad Seafood

SalMar ASA har gjort  avtale om kjøp av 66 prosent av aksjene i Volstad Seafood AS, en transaksjon som gjør SalMar ASA til eier av 100 prosent av aksjene i selskapet.

Fullt eierskap

SalMar ASA har avtalt å erverve 330 aksjer, tilsvarende 66 prosent av aksjekapitalen, i salgsselskapet Volstad Seafood AS, opplyser SalMar i en børsmelding. 

Aksjene erverves fra Volstad Shipping AS (198 aksjer, 39.6 prosent av aksjekapitalen), Fish Link Holding AS (99 aksjer, 19.8 prosent av aksjekapitalen) og Sebsy Holding AS (33 aksjer, 6.6 prosent av aksjekapitalen). SalMar ASA eier fra før 170 aksjer, tilsvarende 34 prosent av aksjekapitalen og vil således eie 100 prosent av Volstad Seafood AS når transaksjonen er gjennomført.

Åtte mill. kroner

Vederlaget for aksjene er satt til ca. NOK 8 millioner, noe som priser selskapets egenkapital til NOK ca. 12,1 millioner. Overdragelsen er planlagt å finne sted 1. desember 2009, vederlaget vil bli oppgjort ved kontantutbetaling på oppgjørsdato. Gjennomføringen av kjøpet er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.

Omsetter laks og hvitfisk

Volstad Seafood AS sin virksomhet omfatter salg/trading av hovedsaklig laks og hvitfisk fra Norge, med hovedfokus på de asiatiske markedene og USA.

I 2008 omsatte selskapet for NOK 437 millioner, fordelt på laks (NOK 300 millioner), hvitfisk (NOK 135 millioner) og diverse. Resultat etter skatt i 2008 ble på NOK 4.2 millioner.

Selskapet ledes av administrerende direktør Dag Nikolai Ryste. Totalt har selskapet 8 ansatte. Styret består av Jon Ketil Gjørtz (styrets leder) og Leif Inge Nordhammer.

Som en del av transaksjonen selger Dag Nikolai Ryste og John Vestre sine aksjer i Volstad Seafood AS. Dag Nikolai Ryste eier 100 prosent av aksjene i Fish Link Holding AS, et selskap som selger hele sin beholdning av 99 aksjer. Jon Arne Vestre eier 100 prosent i Sebsy Holding AS, et selskap som selger hele sin beholdning av 33 aksjer.

De resterende aksjene selges av Volstad Shipping AS. Dagens styreformann i Volstad Seafood AS, Jon Ketil Gjørtz, er også styreformann i Volstad Shipping AS, men har ingen eierandeler verken i Volstad Seafood AS eller Volstad Shipping AS.

SalMar selger deler av sin produksjon gjennom et nært samarbeid med en håndfull norske lakseeksportører, deriblant Volstad Seafood AS. SalMar og Volstad Seafood AS har gjennom flere år hatt et tett samarbeid i forbindelse med eksport av laks til deler av Asia.

- Gjennom oppkjøpet av Volstad Seafood AS styrker nå SalMar ytterligere sin kapasitet og sin kompetanse innen salg - og distribusjon av atlantisk laks, spesielt med sikte på de asiatiske markedene, uttaler SalMar ASA i børsmeldingen.