Rekordresultat for SalMar

SalMar-konsernet fikk et driftsresultat på NOK 225,1 millioner for tredje kvartal 2009, noe som er konsernets høyeste driftresultat i et kvartal noensinne.

Tredobler resultatet

Resultatet er en tredobling av driftsresultatet fra samme kvartal 2008. Fremgangen skyldes god operasjonell
effektivitet, forbedret biologisk utvikling, høye volumer og god laksepris gjennom kvartalet, opplyser selskapet i en børsmelding.

Driftsinntektene for SalMar-konsernet ble NOK 688,3 millioner i tredje kvartal 2009 sammenlignet med NOK 394,6  millioner i tilsvarende kvartal i 2008.

Konsernets driftsresultat før  justering av biomasse ble NOK 225,1 millioner i tredje kvartal 2009, mot  NOK 74,0 millioner i samme kvartal  2008. For SalMar Midt-Norge ga dette et driftsresultat per kg sløyd vekt på NOK 12,22 og  for SalMar Nord-Norge NOK 9,86 i kvartalet.

Resultat før skatt endte på NOK 77,5 millioner i tredje kvartal 2009, en økning på NOK 28,7 millioner fra NOK 48,8 millioner i tredje kvartal 2008.

- Meget godt

- Tredje kvartal ble et meget godt kvartal for SalMar-konsernet. Både SalMar Midt-Norge og SalMar Nord-Norge  leverte historisk sterke resultater samtidig som Scottish Sea Farms fortsetter å levere god lønnsomhet, skriver SalMar i børsmeldingen.

- Den biologiske utviklingen i kvartalet har  bedret seg sammenlignet med tidligere  kvartal, og vi har  både produsert  og slaktet  store volumer samtidig som lakseprisen var relativt høy gjennom kvartalet, opplyser selskapet. 

Reforhandlet kontrakter

- I løpet av kvartalet har vi re-forhandlet en betydelig andel av våre kontraktsposisjoner og derigjennom økt oppnådde priser på bearbeidede produkter sammenlignet med tidligere i år.

- Vi ser  optimistisk på  den  videre utviklingen for selskapet  og bransjen i de kommende kvartalene, sier  konsernsjef Leif Inge Nordhammer.

Det globale tilbudet  av laks reduseres  på grunn av  den kraftige nedgangen i produksjonen i Chile, og det gir grunnlag for at lakseprisen bør kunne stabilisere seg på relativt høyt nivå.

Norskott Havbruk

SalMar  eier 50 prosent av Norskott Havbruk AS som driver oppdrettsvirksomhet i Skottland, på Orknøyene og på   Shetland. Virksomheten omsatte for NOK 239,7 millioner i tredje kvartal 2009 og fikk et driftsresultat før justering av biomasse på NOK 38,7 millioner, mot NOK 8,6 millioner i tilsvarende kvartal 2008.

SalMars nøkkeltall for resultatmåling under regnskapsstandarden IFRSer EBIT (driftsresultat) før justering av biomasse. Verdijustering av biomasse knytter seg til å verdsette biologiske eiendeler  (biomasse) til virkelig verdi i stedet for kostpris. SalMar rapporterer EBIT før justering av  biomasse  for å  kunne  vise resultatet  av  driften  i
perioden.

Slaktet 23.400 tonn

SalMar konsern, inkludert 50 prosent av Norskott Havbruk AS, slaktet i tredje kvartal ca. 23 400 tonn sløyd vekt fordelt på 14 800 tonn  i Midt-Norge, 5 200 tonn i  Nord-Norge og 3 400 tonn i Skottland/Orknøyene/Shetland.

Eksportprisen på fersk hel laks var i kvartalet ca NOK 4 høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. I 1H 2009 bidro en relativt svak norsk krone mot euro, amerikanske dollar og japanske yen til å holde laksprisen til oppdretter og  eksportør oppe, men i løpet av tredje kvartal har en styrkning av den norske kronen satt lakseprisen under
noe press.

SalMar vurderer likevel utsiktene fremover som gode. På grunn av den kraftige reduksjonen i produksjonen i Chile, er tilbudssiden redusert i et globalt perspektiv. SalMar tror derfor det er grunnlag for gode laksepriser også i tiden fremover.