Lerøy endrer konsernledelsen

Lerøy Seafood Group vil gjøre en rekke endringer i konsernledelsen, etter at Ole Rasmus Møgster har anmodet om avlasting fra sitt arbeid som styreformann.

Ole Rasmus Møgster er for tiden sykemeldt og vil derfor søke avlastning fra sitt arbeid som styreformann i LSG. Ole Rasmus Møgster har anmodet styret i LSG, i samråd med selskapets valgkomite, om å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for gjennomføring av valg av ny styreformann, opplyser selskapet i en børsmelding.

Singelstad trolig ny styreleder

Austevoll Seafood ASA, selskapets største aksjonær, anmoder valgkomiteen om å innstille Helge Singelstad som ny styreleder i LSG. Singelstad er i dag konsernleder i LSG, men har sagt seg villig til å tre inn i den nye rollen som arbeidende styreformann i LSG.

Singelstad vil som nestformann i styret i Austevoll Seafood ASA, også fungere som styreformann i Austevoll Seafood ASA, i Ole Rasmus Møgster sitt sykefravær. I tillegg vil Singelstad tiltre som administrerende direktør i Laco AS som er største aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Aarskog ny konsernleder

Styret i LSG har i denne forbindelse inngått avtale med Alf-Helge Aarskog om å overta rollen som konsernleder i LSG ved det tilfellet at Singelstad blir valgt til ny styreformann i LSG.

Aarskog er i dag konserndirektør for oppdrett i LSG. Aarskog skal fortsette som styreleder i konsernets respektive oppdrettsselskaper samtidig som konsernets regionale og lokale ledelse videreføres.

Alf-Helge Aarskog er 42 år og startet i LSG den 01.08.04 og har siden hatt ulike posisjoner i konsernet. Aarskog er utdannet fra Norges lanbrukshøyskole, akvakultur samt utdanning innenfor ledelse.

Møgster og Singelstad er begge svært tilfreds med at Aarskog har takket ja til stillingen som konsernleder i LSG.

Aarskog har gjennom sine fem år i LSG vist at han er dyktig og resultatorientert. Aarskog kjenner organisasjonen godt og vil gjennom sitt lederskap representere kontinuitet i konsernets videre utvikling, skriver selskapet i meldingen.

Beltestad blir visekonsernleder

Konserndirektør marked, Henning Beltestad, vil også med virkning fra samme tidspunkt endre tittel fra konserndirektør marked til visekonsernleder.

Konsernledelsen i Lerøy Seafood Group vil etter dette bestå av Alf-Helge Aarskog (konsernleder), Henning Beltestad (visekonsernleder) og Ivan Vindheim (konserndirektør økonomi og finans).