AF Gruppen anket dom

AF Gruppen har anket dommen som tilkjenner Raunes Fiskefarm en erstatning på 40 millioner kroner fra AF Gruppen.

Dommen fra Haugaland Tingrett er nå anket. Det fremgår av en børsmelding fra AF Gruppen fredag 6. november 2009. Det var i begynnelsen av oktober at AF Gruppen ble dømt til å betale 40 millioner kroner i erstatning til Raunes Fiskefarm.

Les også: Raunes vant mot AF Decom 09.10.2009

Raunes Fiskefarm gikk til sak med et krav om inntil 100 millioner kroner i erstatning. Erstatningskravet ble begrunnet i fiskedød, tapte inntekter og kostnader med flytting av anlegget.

Les også: Oppdrettar krev inntil 100 millionar 27.08.2009

- Det er blitt umulig å drive produksjon av torskeyngel og oppdrett av fisk i Vatsfjorden, ved siden av det store opphuggingsanlegget som AF Decom Offshore har bygget her, uttalte tidligere styreleder, nå styremedlem i Raunes Fiskefarm, Randi Rettedal, tidligere i høst.

Haugaland tingrett slo fast at AF Decom sin virksomhet med opphogging av oljeinstallasjoner, ikke er forenlig med at Raunes Fiskefarm driver med sin oppdrettsvirksomhet i det samme området, og tilkjente estatning både for inntektstap, og for utgifter til å flytte anlegget.