Skretting får 20 mill. til energieffektivisering

Enova gir 20 millioner kroner i støttet til fiskefôrprodusenten Skrettings energieffektivisering av selskapets tre norske fabrikker.

Enova har innvilget en søknad fra Skretting om 20 millioner kroner til å energieffektivisere de tre norske fabrikkene. Til gjengjeld har Skretting forpliktet seg til å redusere det spesifikke energiforbruket med 35 prosent i løpet av 4 år.

– Dette er et stort og omfattende porteføljeprosjekt som synliggjør de store potensialene for energieffektivisering som ligger urealisert innenfor norsk industri. Vi har god grunn til å tro at Skrettings ambisjoner mht eget fremtidig energibruk også vil underbygges gjennom potensialstudien Enova i høst kjører sammen med McKinsey, der potensialet for energieffektivisering i norsk industri frem mot 2020 skal avdekkes, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova.

Stort løft

Søknaden ble sendt til Enova i september i år. Det ble søkt om midler til å redusere det spesifikke energiforbruket med 100 kwh per tonn fôr med utgangspunkt i forbruket for 2008. Dette tilsvarer en forbedring på 35 prosent og betyr at Skretting vil få en markant reduksjon i utslipp av klimagasser per tonn fôr produsert.

Driftsdirektør Erlend Sødal er svært fornøyd med støtten fra Enova.

– Dette er et enormt løft for oss og en stor tillitserklæring fra Enova. Med disse midlene skaper vi en mer miljøvennlig profil samtidig som vi oppnår en mer effektiv prosess i fabrikkene våre, oppsummerer han.

– Minimaliserer klimaspor

Det er driftsingeniør Harald Steffensen som har ledet arbeidet med å utforme søknaden. Han er glad for at arbeidet som begynte allerede i fjor høst har båret frukter.

– Prosjektet vil bidra til å snu siste års negative utvikling på spesifikt energiforbruk og være et positivt bidrag for å minimalisere Skrettings miljøpåvirkning og klimaspor knyttet til produksjon av fiskefôr, sier han.

Pengene fra Enova vil bli utbetalt fortløpende i forhold til Skrettings påløpte utgifter i løpet av en prosjektperiode på 4 år frem til 80 prosent av støttebeløpet er utbetalt. Etter dette vil Skretting bli gjenstand for revisjon der det må fremvises dokumentasjon på utgifter og energiresultat for at de resterende 20 prosentene skal kunne utbetales.