Krever miljøavgift for oppdrettsnæringen

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund krever at det innføres en miljøavgift for oppdrettsnæringen.

I forkant av landsmøtet, som avholdes denne helgen, har Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), støttet et forslag fra Bergen NJFF om å kreve at det innføres en miljøavgift for oppdrettsnæringen.

En slik avgift bør gå til å utbedre de skader som næringen påfører miljøet gjennom sin virksomhet, skriver forbundet på sine nettsider i dag.

Les også: NJFF vil ha miljøavgift på oppdrett 04.11.2009

– Uakseptabel negativ påvirkning

NJFFs landsmøte gir uttrykk for sterk bekymring for villaksens situasjon.

– Dagens oppdrettsvirksomhet har en uakseptabel miljømessig negativ påvirkning på villaksen, uttaler NJFF.

NJFF krever at det innføres en miljøavgift for oppdrettsnæringen, slik at næringen selv kan bidra i en nasjonal satsing for å sikre villaksen og en miljømessig bærekraftig næring.

– Våre villaksbestander er i dag mer truet enn noensinne. Trusselbildet er sammensatt og NJFF har tatt tak i alle de sentrale trusselsfaktorene. Slik situasjonen har utviklet seg, er det spesiell grunn til å sette fokus på lakselus og rømt oppdrettslaks, uttaler NJFF.

– Lakselussituasjonen har forverret seg dramatisk og er ute av kontroll. Dessuten er det registrert økt motstandsdyktighet mot lakselusmidlene som anleggene bruker for å bekjempe lakselus. Resistent lakselus har potensial til å utrydde alle landets lakse- og sjøørretbestander, uttaler NJFF.

Rømming fra oppdrettsanlegg har et kronisk høyt omfang og medfører en alvorlig trussel mot det genetiske materialet i villaksbestandene, mener NJFF.

Krever nasjonal satsing

NJFFs landsmøte krever en nasjonal satsing for å takle miljøutfordringene for villaksen.

Her har både regjeringen og næringen et ansvar. Den vedtatte veksten i oppdrettsnæringen som regjeringen tillater er helt uakseptabel så lenge næringen ikke drives på en miljømessig bærekraftig måte, mener NJFF.

NJFFs landsmøte krever at det innføres en miljøavgift for åpne, sjøbaserte oppdrettsanlegg for å utbedre de skader som næringen påfører miljøet gjennom sin virksomhet, og dermed bidra til å sikre villaksens framtid.

En slik avgift vil komme i tillegg til de midlene som sportsfiskerne selv bidrar med til forvaltning av villaksen gjennom innbetaling av den statlige fiskeravgiften og forvaltningens innsats, heter det i uttalelsen fra NJFF.