Torsk med «personnummer»

Om høsten er det rene dåpsfesten ved Nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø. I år får 30 000 torskeyngel sitt eget «personnummer».

Når torsken er et halvt år gammel er det tid for å gi den sin egen identitet, melder Nofima.

Med et elektronisk merke, får torsk fra 200 familier denne høsten sitt eget personnummer, og registreres i avlsprogrammet. Datasystemet sørger for at en alltid har kontroll med hva slags familie hver enkelt torsk kommer fra.