Media involvert i koordinert aksjon mot oppdrett

Faksimile fra fiskersiden.no

Villaksinteressene kjører en koordinert strategi mot oppdrettsnæringen, i samarbeid med journalister og media.

På et diskusjonsforum fremkommer opplysninger om det som nok mange, både oppdrettere av laks og andre, har hatt en fornemmelse av i den senere tid, nemlig at medietrykket mot oppdrettsnæringen har vært mer enn tilfeldig. 

For om vi kan feste tiltro til det seniorbruker "PerH" skriver i et innlegg på fiskersiden.no sitt diskusjonsforum, se faksimilen ovenfor, så tyder mye på at det pågår en koordinert aksjon mot oppdrettsnæringen, og som inkluderer både media og andre aktører.

I en kommentar til bruker "mortwe" skriver "PerH" følgende:

"Finn fram penna alle sammen - det skulle være nok å gripe tak i!

Selv er jeg travelt opptatt med media hver eneste dag. Det vises ikke på overflata, men her kjøres en koordinert strategi som involverer flere aktører og debatten vil ikke dø bort ennå. Nå vil debatten gradvis vris bort fra lusa til andre problemer (
et eks. her) for at ikke media skal gå lei, så følg med. Men tid til å skrive selv annet enn faktagrunnlag og forslag til vinklinger for journalister blir det derimot ikke, dessverre!"
...


- Det vises ikke på overflata, men her kjøres en koordinert strategi som involverer flere aktører og debatten vil ikke dø bort ennå, skriver "PerH".

- Nå vil debatten gradvis vris bort fra lusa til andre problemer (et eks. her) for at ikke media skal gå lei, så følg med, skriver han videre, og legger ved en lenke til en avisartikkel og medieoppslag torsdag 3. desember, om mikrosporidier som snylter på lakselus, som eksempel på hvordan debatten skal holdes varm.

- Men tid til å skrive selv annet enn faktagrunnlag og forslag til vinklinger for journalister blir det derimot ikke, dessverre, skriver "PerH" avslutningsvis i innlegget.

Fisk.no mener at dersom disse opplysningene er korrekte, kan det rokke ved flere aktørers integritet, og det kan være at deler av den siste tids medietrykk mot oppdrettsnæringen, bør sees i et nytt lys.