NSL ønsker vekst, men kan vente

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) ser at oppdrettsnæringen har en utfordring knyttet til omdømme.

- NSL støtter derfor langt på vei fiskeri- og kystministerens i at det er riktig å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning, heter det i en pressemelding fra NSL.

– Av omdømmemessige årsaker

– Miljømessig eller markedsmessig ser vi ingen utfordringer knyttet til en produksjonsvekst som tidligere foreslått, sier Roger Bekken, leder av oppdrettsutvalget i NSL.

– Av omdømmemessige årsaker kan vi imidlertid godta en utsettelse for produksjonsveksten inntil situasjonen med hensyn til lus er mer avklart, sier han.

NSL er fornøyd med at departementet har signalisert årlige tildelinger i lakse- og ørretnæringen. NSL er imidlertid ikke enig i at store områder skal utelukkes fra kapasitetsøkningen. All aktivitet har påvirkning på miljøet, og det er av interesse for både næringen selv, og samfunnet for øvrig, at næringen gis mulighet til videre utvikling innenfor miljømessige bærekraftige rammer.

– Vi forutsetter at utsettelse av produksjonsveksten er kortvarig og at tiden benyttes til å etablere gode faglige indikatorer for hva som skal betraktes som akseptabel påvirkning fra et miljømessig bærekraftig oppdrett, sier leder for oppdrettsutvalget i NSL Roger Bekken.