– Holder oppdrettsnæringen for narr

Når fiskeriministeren gjør helomvending og stopper den planlagte kapasitetsøkningen i oppdrettsnæringen, vitner det om en statsråd som ikke har kontroll over eget fagfelt.

Det mener stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik (FrP).

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har ombestemt og setter midlertidig foten ned for utvidelse av kapasiteten i oppdrettsnæringen med fem prosent. Dette skjer kun dager etter at Stortinget vedtok at utvidelsen skal gi 360 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet.

Harald T. Nesvik, som er FrPs næringspolitiske talsmann, kaller statsrådens helomvending for useriøs.

Les også: Utsetter avgjørelse om kapasitetsøkning 08.12.2009

– Svekket og lite troverdig fiskeriminister

– Dette gagner ingen, og en slik behandling av saken er ikke med på å gi bransjen stabile og forutsigbare rammevilkår. Jeg reagerer kraftig på at fiskeriministeren likevel ikke vil gi oppdrettsnæringen vekstmuligheter. Dette viser at hun gir etter for press fra særinteresser. Hun fremstår nå som svekket og lite troverdig, sier Nesvik til partiets nettsider.

– Regjeringen holder næringen for narr ved å avlyse dens muligheter for produksjonsvekst. Næringen må få forutsigbarhet og her har regjeringen nå lovet videreutviklingsmuligheter for en av våre viktigste eksportnæringer, mener Nesvik.

Han viser til at Stortinget allerede har vedtatt et budsjett der inntekter fra økt biomasseutslipp er tatt med. Nesvik vil be ministeren møte i næringskomiteen i neste uke for å orientere om hennes helomvending.

– Det blir tullete av statsråden å komme med endringen nå. Det kan ikke være slik at statsrådene ikke skal ta hensyn til Stortingets budsjettvedtak. Hadde fiskeriministeren hatt bedre kontroll over sitt eget fagfelt, hadde hun gjort dette vedtaket før Stortinget behandlet budsjettet.

– Lakselus ikke noe godt argument

– Nå er det tre uker igjen av året, og man skal ikke se bort fra at oppdrettere har budsjettert med økt kapasitet neste år. Da risikerer vi at næringen må ty til oppsigelser og innsparinger neste år, sier Nesvik.

Han mener det ikke er noe godt argument å legge skylden på lakselusa for hvorfor regjeringen likevel ikke ønsker å øke kapasiteten i anleggene.

– Næringen har sykdomsproblemer, men disse må løses ved å gjennomføre tiltak i et offentlig-privat samarbeid i de anleggene og områdene der lakselus er en utfordring. Der er ingen løsning på miljøutfordringen å legge hindringer i veien for videreutvikling av hele næringen, sier Nesvik.

– Her har vi en statsråd som har gitt etter for press fra enkelte miljøorganisasjoner. Helomvendingen gagner ingen. Det vi trenger er effektive tiltak og forskning på lakselus, sier han.